Annemieke van der Beek

Annemieke van der Beek

Advocaat, partner, Kennedy Van der Laan

Annemieke adviseert veel partijen met een dominante positie over hun commer­ciële strategie en heeft ervaring met het opzetten van complexe strategische alli­anties in bijvoorbeeld de financiële- en de zorgsector. Zij weet door middel van over­leg vaak gunstige resultaten voor cliën­ten te boeken bij toezichthouders, zoals de ACM, de NZa en de Europese Commissie. Daarnaast heeft Annemieke ruime ervaring met het bijstaan van cliënten in procedures voor de Nederlandse rechter en de Europese rechterlijke instanties.

Annemieke publiceert en doceert regelmatig over verschillende onderwerpen op het gebied van Mededingingsrecht en Europees recht. Ook verzorgt zij in house-trainingen bij cliënten van Kennedy Van der Laan.