Pieter van Osch

Pieter van Osch

Partner, Advocaat, Van Iersel Luchtman Advocaten

Pieter adviseert en procedeert op vrijwel alle vlakken van het mededingingsrecht. Denk
hierbij aan de volgende thema’s:

 • Melden van fusies en overnames bij de ACM en de Europese Commissie;
 • Bijstaan van ondernemers tijdens kartelonderzoeken of bestuursrechtelijke
  boeteprocedures door toezichthouders;
 • Vertegenwoordiging in civiele procedures waarbij het mededingingsrecht het
  zwaartepunt vormt. Ook bij schadeclaims als gevolg van kartelgedrag van
  leveranciers;
 • Advisering over mogelijk misbruik van machtspositie waaronder prijsbeleid,
  exclusiviteit en kortingen;
 • Opstellen en beoordelen van commerciële overeenkomsten zoals gezamenlijke in- en verkoop, R&D en licentiering van intellectuele eigendomsrechten; en
 • Ontwikkelen en opzetten van compliance programma’s voor ondernemingen en
  brancheverenigingen. Pieter heeft veel ervaring met het verzorgen van trainingen
  voor in- en verkoopafdelingen.

Voordat Pieter zich aansloot bij Van Iersel Luchtman was hij advocaat bij Clifford Chance in Amsterdam en Latham & Watkins in Brussel. Ook was hij op tijdelijke basis verantwoordelijk voor de mededingingsrechtpraktijk van Holland Van Gijzen. Naast zijn ervaring in de advocatuur heeft Pieter als bedrijfsjurist gewerkt bij VION Food Group waar hij verantwoordelijk was voor alle juridische zaken van VION’s ingrediënten divisie.
Pieter publiceert regelmatig in (internationale) vaktijdschriften en verzorgt twee maal per jaar de cursus “Commerciële Samenwerking tussen Ondernemingen & Mededingingsrecht” voor het Instituut voor Juridische Opleidingen.