Benadrukt kan worden dat voor het behoud van zorg, het behoud van acute zorg, een fusie noodzakelijk is. Voor de ACM zijn de standpunten van IGZ, de NZa en de zorgverzekeraars van belang. De zorgverzekeraars kunnen aangeven of zij voldoende mogelijkheden hebben om de fuserende zorginstellingen te disciplineren. Zogenaamde voorwaarden/remedies kunnen worden aangeboden: het hanteren van een prijsplafond, het bereiken van kwaliteitsverbetering binnen bepaalde termijnen, het toetreden tot de markt van een derde zorgaanbieder faciliteren, het afstoten van een bepaald onderdeel, het openhouden van een locatie.