Neen, deze voordelen moeten concreet zijn en alleen kunnen worden bereikt door middel van de samenwerking. De voordelen moeten gedocumenteerd en onderbouwd worden door middel van rapportages. De bewijsmaterialen moeten juist, betrouwbaar, samenhangend en concreet zijn.

Tags: