Gemeenschappelijke inkoop door een brancheorganisatie ten behoeve van haar leden of het onderhandelen van bijvoorbeeld ledenkortingen is in beginsel mogelijk.

Bij de beoordeling of gemeenschappelijke inkoop mededingingsrechtelijk toelaatbaar is, dient rekening gehouden te worden met factoren die duiden op mogelijke concurrentieverstoring, zoals:

  • De vraag of sprake is van aanzienlijke inkoopmacht;
  • De vraag of inkoop zich tevens vertaalt in gelijke verkoopprijzen. Dit kan het geval zijn indien in belangrijke mate sprake is van identieke, gemeenschappelijke kosten;
  • De vraag of leden gedwongen worden om via de brancheorganisatie in te kopen.

Emilie van Hasselt

Advocaat, VAN HASSELT LAW

Emilie heeft ruime ervaring op het gebied van Europees recht en (sector-specifiek) mededingingsrecht. Emilie begeleidt nationale en internationale spelers bij informatieverzoeken van toezichthouders zoals de ACM, AFM en DNB, onderzoek en handhavingstrajecten en voert procedures over onder meer boetes en marktregulering. Zij werkte ruim 17 jaar als advocaat bij grote internationale kantoren, deed ervaring op in Amsterdam en Brussel en startte in 2015 haar eigen advocatenkantoor. Emilie treedt met regelmaat op als pleitcriticus en doceerde jarenlang bestuursrecht in het kader van de beroepsopleiding advocatuur.

VAN HASSELT LAW

VAN HASSELT LAW is een onafhankelijk advocatenkantoor dat specialistische dienstverlening biedt op het gebied van Europees recht, mededinging en regulering. De klanten van VAN HASSELT LAW zijn internationale en nationale ondernemingen, advocatenkantoren, consultants en brancheorganisaties. De focus ligt op strategisch advies in gereguleerde sectoren en begeleiding van onderzoeks- en handhavingstrajecten door toezichthouders zoals ACM, AFM en DNB.