Het College van Beroep voor het bedrijfsleven CBb) heeft geoordeeld dat ACM terecht boetes heeft opgelegd aan vier wasserijen wegens overtreding van het kartelverbod. De wasserijen werkten tussen 1998 en 2009 samen via de franchiseformule ‘Rentex’.

De door ACM beboete wasserijen waren actief in de textielverzorging voor de gezondheidszorg. Zij werkten samen bij de gezamenlijke inkoop van linnengoed, onderzoek en ontwikkeling, bij bijstand bij calamiteiten en afspraken over rayons. Als onderdeel van die samenwerking hadden zij een franchiseonderneming opgericht (de Rentex-formule). De wasserijen waren zowel aandeelhouder als franchisenemer van deze formule. In de franchiseovereenkomsten was aan elke franchisenemer een exclusief rayon toegekend dat alle andere franchisenemers moesten respecteren. Verder gold een acquisitieverbod: buiten het toegekende rayon mochten geen klanten worden geworven. Daarbij was eerst zowel de actieve als passieve acquisitie verboden terwijl later alleen de actieve verkoop was verboden.

De samenwerking had kenmerken van een franchiseorganisatie, maar kwam niet in aanmerking voor een vrijstelling vanwege het horizontale karakter van de marktverdelingsafspraken. In dit geval hadden de wasserijen als franchisenemer en tevens aandeelhouder van de franchisegever rayonafspraken gemaakt en een acquisitieverbod afgesproken. Daarmee hadden zij als concurrenten onderling de markt verdeeld. Dit is volgens ACM een marktverdelingsafspraak met een mededingingsbeperkende strekking.

Gelet op de bijzondere omstandigheden van geval, heeft het CBb de ernstfactor van de overtreding naar beneden bijgesteld. De boete van een van de partijen is daardoor verlaagd met 97.000 euro. Voor de overige partijen bleef de boete gelijk. Het totaal van de boetes beloopt ruim 12 miljoen euro.

Bron: rechtspraak.nl