De ACM is een onderzoek gestart naar aanbestedingen voor het renoveren en onderhouden van daken. Het gaat vooral om publieke aanbestedingen.

De ACM heeft onlangs invallen gedaan bij enkele dakdekkersbedrijven en informatie opgevraagd bij overheden. De mededingingsautoriteit kreeg tips dat bedrijven voorafgaand aan aanbestedingen mogelijk verboden afspraken hebben gemaakt. Hiermee handelen zij mogelijk in strijd met het kartelverbod van artikel 6 Mededingingswet.

Indien de ACM een overtreding vaststelt, dan kan zij aan de dakdekkers een forse boete opleggen. Dat geldt niet alleen voor de ondernemingen zelf, maar ook voor natuurlijke personen die bij de overtreding betrokken waren.

Bron: ACM