De ACM beboette terecht inzamelaars van scheepsafval in de Rotterdamse haven vanwege overtreding van het kartelverbod. Dat blijkt uit de uitspraak die het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vandaag deed.

De betrokken ondernemingen verdeelden onderling de opdrachten. Dat bleek uit afgetapte telefoongesprekken waarvan de verslagen aan ACM ter beschikking waren gesteld. ACM legde boetes op oplopend van 227.000 euro tot 1.861.000 euro.

De rechtbank Rotterdam ging uit van een overtreding die vier maanden korter duurde dan waar ACM van uitging en verlaagde de hoogste boete. Het CBb is het eens met de rechtbank dat de boetes terecht zijn opgelegd, maar ziet voldoende bewijs dat de overtreding vier maanden langer duurde. De verlaging van de boete door de rechtbank draait het CBb daarom terug.

Deze uitspraak is definitief, het CBb is de eindrechter in deze zaak.

Bron: Cbb