Esther Glerum-van Aalst

Esther Glerum-van Aalst

Partner, Advocaat, Kneppelhout & Korthals Advocaten

Esther heeft meer dan tien jaar kennis en ervaring op het gebied van het mededingingsrecht. Zij begeleidde ondernemingen tijdens bedrijfsinvallen, bij informatieverzoeken en in boeteprocedures. Daarnaast assisteert zij bij het indienen van clementieverzoeken en klachten en in situaties van misbruik van een economische machtspositie. Zo voerde zij procedures over koppelverkoop, excessieve prijzen en leveringsweigeringen. Vanuit haar transactiepraktijk beoordeelt en verzorgt zij meldingen van fusies en overnames bij de ACM en buitenlandse mededingingsautoriteiten. Verder adviseert zij veelvuldig over samenwerkingen, distributiesystemen en (online) verkooprestricties.

Esther vertegenwoordigt de Nederlandse plek in de Antitrust Alliance, een alliantie van mededingingsadvocaten in ruim twintig EU-landen. Hierdoor zijn klanten verzekerd van specialistische ondersteuning in het buitenland.

In meer dan vijftien jaar advocatuur begeleidde Esther tientallen overnametransacties. Zij begeleidt haar klanten met overgave, houdt de vaart erin tot aan het sluiten van de deal maar ook daarna, zoals bij geschillen over de overnamebalans of earn-out betalingen.