De Payment Service Directive 2 (PSD2) is de implementatie van een EU-richtlijn die zorgt voor de verdere uniformering van betalingsverkeer in de Europese Unie. Hiermee wil Europa vooral fraude in online betalingen verminderen en concurrentie en innovatie in het electronisch betalingsverkeer stimuleren. Belangrijk onderdeel van PSD2 is de ‘Acces to the account’ (X2SA).

De EU-richtlijn PSD2 is sinds 2016 in werking, maar de lidstaten hebben tot januari 2018 om de wijzigingen in hun nationale wetgeving te implementeren.

Acces to the account (XS2A)

Belangrijk onderdeel van PSD2 is de ‘Acces to the account’ (X2SA). Met X2SA kunnen derde partijen (Trusted Third Parties (TTP’s)) van een bank toegang krijgen tot een betaalrekening.

Banken zijn vanaf januari 2018 verplicht om derde partijen toegang te geven tot de betaalrekening van hun klanten als

  • de klant hiervoor toestemming geeft aan zijn bank;
  • de derde partij een vergunning heeft van de DNB of een andere toezichthouder uit de Europese Unie.

Derde partijen (die geen bank zijn) krijgen met de XS2A meer mogelijkheden om hun diensten op de markt te brengen.