Kneppelhout & Korthals Advocaten

Kneppelhout & Korthals Advocaten

De advocaten van Kneppelhout weten hoe het is om om te gaan met toezichthouders, zij begrijpen de belangen van ondernemers en kennen de internationale wereld waarin de meeste mededingingszaken zich afspelen. Zij hebben ruime ervaring met het voeren van procedures op het gebied van het economisch bestuursrecht, civiele claims, het voeren van onderhandelingen en het opstellen van overeenkomsten en advisering over concurrentie. Ook assisteren zij tijdens en na inspecties van toezichthouders, zij weten uit ervaring hoe een bedrijfsinval verloopt en hoe u vervolgens moet handelen, bijvoorbeeld om reputatieschade te voorkomen.

010 - 400 5100

Bezoekadres

Boompjes 40
3011 XB Rotterdam