Het onderzoek van de Europese Commissie moet de vraag beantwoorden of bierbrouwer AB InBev haar machtspositie op de Belgische biermarkt heeft misbruikt. AB Inbev zou de invoer van haar bier uit buurlanden belemmeren, wat in strijd is met de EU-mededingingsregels.

Commissaris Margrethe Vestager over de invoerstrategie van AB InBev:

De sterke positie van AB InBev op de Belgische biermarkt is geen probleem. We willen er echter voor zorgen dat er binnen de Europese eengemaakte markt geen mededingingsbelemmeringen zijn voor de handel in bier. Goedkopere invoer van haar bier uit buurlanden buitenhouden zou niet alleen indruisen tegen de belangen van de EU-consumenten, maar ook de mededinging beperken.

Parallel import

De commissie onderzoekt of AB InBev de parallel import bewust verhinderd door bijvoorbeeld

  • de verpakking van bierblikjes of -flessen te veranderen zodat het moeilijker wordt om ze in andere landen te verkopen;
  • “niet-Belgische” detailhandelaren minder toegang geven tot kortingen en belangrijke producten om te voorkomen dat zij minder dure bierproducten naar België brengen.

Dit soort activiteiten zouden mededingingsbeperkende belemmeringen kunnen vormen voor de handel binnen de EU en in strijd zijn met artikel 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

Bron: Europese Commissie