Een fusie of overname moet bij de ACM gemeld worden, als er sprake is van een concentratie en de drempelbedragen van artikel 29 van de Mededingingswet worden overschreden.

Concentratie

In de Mededingingswet worden drie vormen concentraties onderscheiden:

  1. een fusie van twee of meer voorheen onafhankelijke ondernemingen;
  2. het verkrijgen van zeggenschap door een onderneming in een andere onderneming, en
  3. het oprichten van een volwaardige joint venture.

Hierdoor vindt er een duurzame wijziging van zeggenschap plaats. Naast bovenstaande (hoofd)vormen van concentraties zijn er ook situaties die niet direct vallen onder een van de hoofdvormen, maar toch als concentratie aangemerkt kunnen worden.

Drempelbedragen

Als er sprake is van een concentratie, dan is hiermee nog niet gezegd dat deze moet worden gemeld bij de ACM. De tweede voorwaarde is dat door de concentratie de volgende drempelbedragen worden overstegen:

  • De wereldwijde omzet van de betrokken bedrijven in een jaar is in totaal meer dan
    € 150.000.000;
  • Minstens 2 van de betrokken bedrijven hebben binnen Nederland een jaaromzet van
    € 30 miljoen of meer.

Is het bedrijf dat een ander bedrijf overneemt onderdeel van een groep bedrijven? Dan geldt de omzet van de totale bedrijfsgroep. De omzet van het bedrijf dat een bedrijfsonderdeel verkoopt, blijft buiten beschouwing.

Tags: