Een voortdurende self assessment staat voorop, de voordelen, die ten goede moeten komen
aan de patiënten en de verzekerden, moeten te allen tijde opwegen tegen de nadelen bijvoorbeeld in de vorm van beperking van de mededinging. Die nadelen moeten volstrekt onmisbaar zijn, er moet voldoende restconcurrentie overblijven. Hierbij kan gekeken worden naar een aantoonbare kwaliteits- en efficiëntieverbetering, innovatie, betere coördinatie, lagere sterftecijfers, waarbij de bereikbaarheid en de betaalbaarheid voor de patiënt en de verzekerde niet in het geding komen.

Ferry Weelen

Advocaat, partner, Holla Advocaten

Ferry Weelen is ondernemingsrechtadvocaat en vanaf 2001 partner van Holla. Ferry zich heeft gespecialiseerd in alle juridische aspecten van het internationale ondernemen.

Holla Advocaten

Wij zijn Holla Advocaten. Bij Holla Advocaten nemen we het graag persoonlijk. Dat betekent dat we écht betrokken zijn bij uw zaak en uw belang altijd voorop stellen. We hebben oog voor de mens achter de zaak en bieden u naast professionele juridische bijstand ook advies. Of u nu een grote onderneming hebt, een MKB-bedrijf runt, tot de overheid behoort, een not-for-profitorganisatie of zorginstelling bent of particulier.