Ook hier staat self assessment voorop, maar een verticale samenwerking zal eerder geoorloofd zijn. Indien er sprake is van een samenhangend geheel van zorginspanningen van verschillende typen zorgaanbieders zal zulks de kwaliteit van de zorg en de bereikbaarheid voor de patiënten en de verzekerden ten goede komen, waarbij de betaalbaarheid niet in het geding is.

Ferry Weelen

Advocaat, partner, Holla Advocaten

Ferry Weelen is ondernemingsrechtadvocaat en vanaf 2001 partner van Holla. Ferry zich heeft gespecialiseerd in alle juridische aspecten van het internationale ondernemen.

Holla Advocaten

Wij zijn Holla Advocaten. Bij Holla Advocaten nemen we het graag persoonlijk. Dat betekent dat we écht betrokken zijn bij uw zaak en uw belang altijd voorop stellen. We hebben oog voor de mens achter de zaak en bieden u naast professionele juridische bijstand ook advies. Of u nu een grote onderneming hebt, een MKB-bedrijf runt, tot de overheid behoort, een not-for-profitorganisatie of zorginstelling bent of particulier.